Грантова схема за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия за собствено потребление със съоръжения за локално съхранение

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • Инсталиране на фотоволтаични (и др. ВЕИ) системи за производство за електроенергия за собствено потребление
 • Инсталиране на батерии за локално съхранение на произведената енергия
 • Максимална мощност на централата до 1МW

ФИНАНСИРАНЕ

 • Минимален размер на помощта – 3 000 лв
 • Максимален размер на помощта – 20 000 лв
 • Интензитет на помощта – 100% т.е. не е необходимо съфинансиране от Ваша страна

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
 • Всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

Предстои програмата да бъде отворена за кандидатсване в периода октомври-декември 2022г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP