ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 • СМР за повишаване енергийната ефективност на сгради и достигане енергиен клас А (B по изключение)
 • Системи за отопление и охлаждане
 • Системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (фотоволтаични централи и др.)
 • Въвеждане на системи за енергиен мониторинг

ФИНАНСИРАНЕ

Максимален размер на помощта:

 • за микро предприятия – 300 000 лв 
 • за малки предприятия – 500 000 лв
 • за средни предприятия – 750 000 лв
 • за големи предприятия – 2 500 000 лв

Минимален размер на помощта – 100 000 лв

Интензитет на помощта – между 35% и 100% в зависимост от получаваните до момента помощи, категорията предприятие и локацията 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Достигане на енергиен клас А (B по изключение) на сградата
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект
 • Наличие на Доклад от енергийно обследване  и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, доказващи постигането на минимум 30% спестяване на първична енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки по проекта

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 • Микро, малки, средни и големи предприятия
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.

СРОК ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

Предстои програмата да бъде отворена за кандидатстване през октомври 2022г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP