ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

ПРСР

Безвъзмезно финансиране до 50% при инвестиции в Земеделски стопанства (с възможност за увеличаване на финансовата помощ с до 25%) за машини и оборудване, земи, сгради, изграждане на ВЕИ за собствени нужди, транспортни средства, нематериални активи и др. 

За когоземеделски стопани, групи или организации на производители

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

МТ

Финансиране в размер на до 15% от оборота за 2019г. за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19.

За кого – туроператори

ПРСР

Безвъзмезно финансиране до 50% (с възможност за увеличаване на финансовата помощ с до 25%) за машини и оборудване, земи, сгради, изграждане на ВЕИ инсталации за собствени нужди, транспортни средства, нематериални активи и др. 

За кого – еднолични търговци и юридически лица, извършващи дейности по преработка на селскостопански продукти; земеделски стопани; групи или организации на производители

ОПИК

Адаптиране на работните местa и процеси в условията на пандемия – максимален размер на помощта между 15 000 и 75 000лв. (в зависимост от категорията предприятие)

За кого – микро, малки и средни предприятия с минимум 1 год. стопанска дейност (2019г.)

Свържете с нас сега

за да получите професионална консултантска помощ при кандидатстване

+359 2 8686286

TOP