ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Безвъзмездно финансиране до 50% за закупуване на ДМА, ДНА и външни услуги за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации.

Безвъзмездно финансиране до 60% за вътрешна развойна дейност в микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

100% покриване на разходите за заплати, осигуровки, оборудване на работното място и др. при назначаване на хора в неравностойно положение с или без трайни увреждания.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

Безвъзмездно финансиране до 50% за Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите чрез инвестиции в ДМА и ДНА.

Свържете с нас сега

за да получите професионална консултантска помощ при кандидатстване

+359 2 8686286

TOP