ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА

Адаптиране на работните местa и процеси в условията на пандемия – максимален размер на помощта между 15 000 и 75 000лв. (в зависимост от категорията предприятие)

За кого – микро, малки и средни предприятия с минимум 1 год. стопанска дейност (2019г.)

Помощ за преодоляване последиците от изолацията до 50 000лв. 

За кого – само за малки предприятия (10-49 човека персонал) с минимум 500 000лв. оборот през 2019г., дейност поне две години (2018, 2019) и спад поне 20% в един от месеците след февруари ’19

ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

Помощ за Автобусни Превозвачи – размер на безвъзмездната помощ между 3 000 и 450 000лв. – до 8% от оборота за 2019г.

За кого – микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози

Свържете с нас сега

за да получите професионална консултантска помощ при кандидатстване

+359 2 8686286

TOP