ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ

В помощ на домакинствата със собствено жилище:

  • 70% финансиране до 15000лв за до 10 kWp фотоволтаични системи с/без батерии или
  • 100% финансиране до 1960лв за системи за гореща вода

Финансиране до 50% за машини, оборудване и ДНА – придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията

100% БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ за микро, малки, средни и 80% за големи предприятия за подобряване условията на труд, внедряване на зелени модели, превенция срещу “бърнаут”, осигуряване на лични предпазни средства и др.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ

Безвъзмездно финансиране до 45% за закупуване на ДМА, ДНА и външни услуги за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации.

Безвъзмездно финансиране до 50% за Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите чрез инвестиции в ДМА и ДНА.

Безвъзмездно финансиране до 60% за вътрешна развойна дейност в микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

Свържете с нас сега

за да получите професионална консултантска помощ при кандидатстване

+359 2 8686286

TOP