ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Най-подходящите решения в новите реалности

Основна цел на нашите корпоративни обучения е да постигат максимална Ефективност. Точно затова създаваме индивидуална обучителна прогрма за всеки един клиент. Съдържанието на всеки обучителен модул се адаптира на база предварителен анализ и спрямо нуждите, очакванията и целевите зони за подобрение на обучителната група. Упражненията, игрите и бизнес симулациите се подготвят с казуси от реалния бизнес живот на всяка организация и се фокусират върху решаването на реални предизвикателни ситуации. По този начин всички представени модели и техники могат да се използват в практиката на обучаемите веднага.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучения на открито

 • Запазване на структурата и формата на обучението при ползване на терен на открито
 • Нестандартна обстановка и запомнящо се изживяване
 • Естествена среда и достатъчно “въздух” между обучаемите за спазване на социална дистанция
 • Възможност за локации както в града (градини, тераси и др.), така и в природата – барбекю зони, поляни, хижи и зали в планината
ново от интегрита

Онлайн обучения

  • Обособяване на отделни онлайн сесии и дни в рамките на обучителната тема
  • Всяка сесия с дължина до 80мин., 2 сесии на ден
  • Запазване на теоретичното съдържание, игрите и груповите упражнения в отделни breakout rooms
  • Индивидуални и/или групови практични задачи между обучителните дни
ново от интегрита

Обучения чрез преживяване

Обучението чрез преживяване е изнесено в тематична обстановка и е обвързано с допълнителна активност за усвояване на материала по нов и атрактивен начин. Програмите запазват основните теоретични постановки с практично приложение, но добавят нов поглед над моделите, който разчупва обстановката и провокира асоциативната мисъл. Резултатите от учене чрез преживяване са устойчиви и гарантират дълбочина на познанията.

Програми:

 • Ефективната комуникация на природния лидер – Обучения по комуникативни умения и Лидерство с участието на коне + езда
 • Успешни екипи за достигане на желани хоризонти – Обучения по Лидерство, работа в екип и екипна динамика на борда на ветроходна лодка + плаване или мини регата
ново от интегрита

Обучение в зала

  • Класически ефективно обучение в зала при засилени мерки за безопасност и дезинфекция
  • Балансирано съотношение на теоретична и практична част, бизнес симулации и ролеви игри, упражнения и дискусии
  • 100% фокус върху обучителното съдържание

ПРИМЕРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

 • Ефективни продажби
 • Ефективно преодоляване на възражения
 • Продажби по телефона
 • Водене на преговори
 • Спечелване и обслужване на Бизнес клиенти
 • От Customer Service към Customer Experience
УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА
 • Мениджмънт и Лидерство
 • Ефективно управление на екипи
 • Екипна и личностна Мотивация
 • Делегиране
 • Даване на Ефективна обратна връзка
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
 • Комуникативни умения за Лидери
 • Емоционална интелигентност
 • Презентационни умения
 • Управление на времето
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
 • Вземане на решения
 • Решаване на проблеми
 • Управление на промяната
 • Стратегическо планиране
 • Ефективни комуникативни умения
 • Лидерство
 • Работа в екип
 • Бизнес етикет
 • Презентационни умения
 • Управление на времето
ОБУЧЕНИЯ
 • Създаване и изграждане на бранд
 • Създаване на маркетингова комуникационна стратегия
 • Създаване на дигитална стратегия
 • Бизнес употреба на социални мрежи
 • Онлайн управление на репутацията
 • Онлайн маркетингова стратегия
WORKSHOPS
 • Създаване на Маркетинг персона (профил на купувача)
 • Създаване на персонизиран подход към целева група
 • Създаване на план за онлайн съдържание
ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ И ОБУЧЕНИЕ
 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Публично говорене, създаване на речи и поведение при презентиране

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

НОВО!

Обучения на открито

 • Запазване на структурата и формата на обучението при ползване на терен на открито
 • Нестандартна обстановка и запомнящо се изживяване
 • Естествена среда и достатъчно “въздух” между обучаемите за спазване на социална дистанция
 • Възможност за локации както в града (градини, тераси и др.), така и в природата – барбекю зони, поляни, хижи и зали в планината

НОВО!

Онлайн обучения

  • Обособяване на отделни онлайн сесии и дни в рамките на обучителната тема
  • Всяка сесия с дължина до 80мин., 2 сесии на ден
  • Запазване на теоретичното съдържание, игрите и груповите упражнения в отделни breakout rooms
  • Индивидуални и/или групови практични задачи между обучителните дни

НОВО!

Обучения чрез преживяване

Обучението чрез преживяване е изнесено в тематична обстановка и е обвързано с допълнителна активност за усвояване на материала по нов и атрактивен начин. Програмите запазват основните теоретични постановки с практично приложение, но добавят нов поглед над моделите, който разчупва обстановката и провокира асоциативната мисъл. Резултатите от учене чрез преживяване са устойчиви и гарантират дълбочина на познанията.

Програми:

 • Ефективната комуникация на природния лидер – Обучения по комуникативни умения и Лидерство с участието на коне + езда
 • Успешни екипи за достигане на желани хоризонти – Обучения по Лидерство, работа в екип и екипна динамика на борда на ветроходна лодка + плаване или мини регата

Обучение в зала

  • Класически ефективно обучение в зала при засилени мерки за безопасност и дезинфекция
  • Балансирано съотношение на теоретична и практична част, бизнес симулации и ролеви игри, упражнения и дискусии
  • 100% фокус върху обучителното съдържание

ПРИМЕРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

Ефективен Мениджмънт и Лидерство

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

 • Мениджмънт и Лидерство
 • Ефективно управление на екипи
 • Екипна и личностна Мотивация
 • Делегиране
 • Даване на Ефективна обратна връзка

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 • Комуникативни умения за Лидери
 • Емоционална интелигентност
 • Презентационни умения
 • Управление на времето

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

 • Вземане на решения
 • Решаване на проблеми
 • Управление на промяната
 • Стратегическо планиране

Продажби и обслужване на клиенти

 • Ефективни продажби
 • Ефективно преодоляване на възражения
 • Продажби по телефона
 • Водене на преговори
 • Работа с трудни клиенти
 • Спечелване и обслужване на Бизнес клиенти
 • От Customer Service към Customer Experience

Soft Skills

 • Ефективни комуникативни умения
 • Лидерство
 • Работа в екип
 • Бизнес етикет
 • Презентационни умения
 • Управление на времето

Маркетинг

ОБУЧЕНИЯ
 • Създаване и изграждане на бранд
 • Създаване на маркетингова комуникационна стратегия
 • Създаване на дигитална стратегия
 • Бизнес употреба на социални мрежи
 • Онлайн управление на репутацията
 • Онлайн маркетингова стратегия
WORKSHOPS
 • Създаване на Маркетинг персона (профил на купувача)
 • Създаване на персонизиран подход към целева група
 • Създаване на план за онлайн съдържание
ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ И ОБУЧЕНИЕ
 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Публично говорене, създаване на речи и поведение при презентиране

ПРОЦЕС НА ДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

1

ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ

При предварителният анализ се организира опознавателни срещи както със заявителя на обучението, така и с участниците в обучението. Целта е да се идентифицират точните нужди и възможности за подобрения на уменията на участниците. Анализират се внимателно:

 • Вътрешни стандарти и принципи на работа
 • Детайлни работни процеси
 • Специфични нужди за придобиване и развиване на знания и умения на екипа
 • Конкретни казуси, примери и предизвикателни ситуации, които да се ползват за showcase на обучението

2

СЪЗДАВАНЕ НА TAILOR-MADE ОБУЧЕНИЕ

Всяка обучителна програма се изготвя индивидуално на база предаврителния анализ. Внимателно се подбират подходящи теоретични модели, доказани техники и се подготвят за представяне по адекватен начин. 

Всяко обучение съдържа:

 • Адаптирана теория, пречупена през призмата на конретната компания
 • Различни казуси и showcase-ове, подпомагащи ефективното възприемане на моделите
 • Конкретни упражнения за влагане в практиката на представените теории и техники

Съотношението Теория : Практика се дефинира заедно с клиента според предпочитанията и нуждите на компанията.

3

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Най-важната цел за нас е обученията ни да бъдат максимално полезни и ефективни. Ето защо провеждането на самото обучение има няколко важни елемента:

 • Интерактивно презентиране на подбраните теории, модели и техники с активното включване на участниците
 • Бизнес симулация и ролеви игри за ефективното усвояване на съдържанието
 • Даване на ефективна обратна връзка за представянето и насоки за подобрение
За проследяване на резултата и даване на допълнителни насоки и съвети за подобрения, след края на обучението се провежа follow-up сесия. Това е ефективен начин за обатна връзка и фина настройка за максимално ефективни обучения. 

Свържете с нас още сега

защото само така ще получите Обучение, 100% разработено за Вас!

+359 2 8686286

TOP