100% Безвъзмездно финансиране 
за ТУРОПЕРАТОРИ 
до 15% от оборота за 2019г.

АКО ВИЕ

  • Извършвате туроператорска дейност

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

  • До 15% от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

  • За възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19

ВАЖНО

Финалните условия, критериите и редът за кандидатстване предстои да бъдат одобрени с решение на Министерския съвет. 

Индикативна дата на отваряне на процедурата – 1 юли 2021г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
  • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

0876378818

TOP