до 50% Безвъзмездно финансиране за Технологична модернизация на предприятията

ФИНАНСИРАНЕ

  • до 391 166 лева за малки дружества със средна пазарна капитализация и средни предприятия;
  • до 300 000 лева за малки предприятия;  
  • до 200 000 лева за микро предприятия;
между 20 и 50% от стойността на проекта Безвъзмездно финансиране

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

 

Закупуване на:
  • Машини, съоражения и оборудване
  • Специализиран софтуер
 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Микро, малки и средни предприятия от следните сфери:

C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C20 Производство на химични продукти
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност
J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност
Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

ОЧАКВАН СТАРТ

края на юни – началото на юли 2022

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
  • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP