50% Безвъзмездно финансиране в размер на до 150 000 лв. 
за преработвателни предприятия


 
по Процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

АКО ВИЕ

 • Сте преработвателно микро, малко или средно предприятие
 • Имате приключени финансови години 2018, 2019 и 2020 с минимален общ оборот за трите години, както следва:
  •  210 000лв. за микро предприятия
  • 750 000лв. за малки предприятия
  • 3 000 000лв. за средни предприятия
 • Дейността Ви не е сред недопустимите по процедурата

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ

От 25 000 до 150 000 лв., финансиращи 50% от инвестиции в нови енергийно-ефективни системи и оборудване, като:

 • Котли
 • Горелки
 • Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
 • Лъчисто газово отопление
 • Термо помпи за отопление, охлаждане, гореща вода за битови нужди
 • Слъчеви системи за гореща вода
 • Предварително изолирани тръби за пара или вода
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
 • Системи за хибридна вентилация 
 • Чилъри
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
 • Въздуходувки за сгъстен въздух
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
 • Изсушители на сгъстен въздух
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
 • Енергоспестяващи осветители
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

ВАЖНО

Проектните предложения ще бъдат одобрявани по реда на кандидатстване.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP