100% Безвъзмездно финансиране за ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ
до 391 166 лв. 

 
по Процедура "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията"

АКО ВИЕ

 • Сте юридическо лице или едноличен търговец, регистриран съгласно Закона за туризма като извършващ туроператорска и/или туристическа агентска дейност
 • С основна икономическа дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008 – 79.11„Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“
 • Сте са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма
 • Притежавате валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“
 • Сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за МСП 
 • Сте регистрирани преди 01.01.2019г. и с осъществявана стопанска дейност през 2018 и 2019г.
 • Не сте недопустим кандидат по условията на Процедурата…

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • До 391 166 лв., максимум 10% от оборота за 2019г. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

ВАЖНО

За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP