100% Безвъзмездно финансиране за ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ до 4% ОТ ОБОРОТА

АКО ВИЕ

 • Сте Туроператор и/или туристически агент
 • Сте са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма
 • Притежавате валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“ – за Туроператори
 • Към 31.12.2019 не сте в затруднено положение

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • До 4% от оборота за 2019г., но максимум EUR 800 000 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти,  които не са възстановени от доставчиците на услуги
 • Разходи за основната дейност на компанията в периода 
 • Период на разходите – 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

В случай, че разходите бъдат възстановени от доставчиците на услугите в пет годишен срок, считано от датата на плащане на услугата на доставчика или  получени като обезщетение по застрахователно събитие, получената компенсация за тези разходи трябва да бъде възстановена на Министерството на туризма.

ВАЖНО

Кандидатстването за помощта стартира на 8.02.21 и е с препоръчителен срок от 2 седмици 

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

0876378818

TOP