Безвъзмездно финансиране за МСП в размер на 70%
от 15 000 до 75 000 лв. 

 
по Процедура " АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА"

АКО ВИЕ

 • Сте  микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за МСП
 • Имате минимум една приключена финансова година с осъществявана стопанска дейност (2019 г.)
 • Сте регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Имате оборот за 2019г. със следните минимални стойности:
  • 30 000лв. за микро предприятия
  • 200 000лв. за малки предприятия
  • 1 000 000лв. за средни предприятия
 • Не сте недопустим кандидат по условията на Процедурата

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 3 000 до 15 000 лв. за микро предприятия (максимум 10% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
 • От 10 000 до 30 000 лв. за малки предприятия (максимум 5% от нетни приходи от продажби за 2019г.)
 • От 25 000 до 75 000 лв. за средни предприятия (максимум 2.5% нетни приходи от продажби за 2019г.)
При 30% самоучастие в стойността на проекта от страна на бенефициента

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходи за дълготрайни активи (ДМА, ДНА), ремонтни и СМР дейности, материали и консумативи, свързани с:
 1. Осигуряване на колективни средства за защита
 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери
 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
 • Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩТА

Предвиждат се два варианта за изплащане на помощта:

 1. Вариант 1 – с авансово и окончателно плащане
 • Авансово изплащане на 40% от заявената помощ срещу банкова гаранция на същата стойност (помощта се изплаща в срок от 20 дни след заявяването)
 • Окончателно плащане след одобряване на финалните отчети по проекта след 6 месеца
 1. Вариант 2 – само с окончателно плащане
 • Изплащане на цялата стойност на помощта след одобряване на финалните отчети

ВАЖНО

Проектните предложения ще бъдат оценявани по точкова система и по време на кандидатстване.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално БЪРЗО и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

02 8686286

TOP