Искате ли безвъзмездно финансиране от 3000 до 10000лв. във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19?

АКО ВИЕ

 • Имате минимум 20% спад в оборота за април 2020г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019г.
 • Сте юридическо лице или ЕТ с персонал до 50 служители
 • Регистрирани сте преди 01.07.2019 г. по ТЗ или ЗК и сте осъществявали стопанска дейност
 • Имате минимум 30 000лв. оборот през 2019г. и подадена данъчна декларация за 2019г. към НАП
 • Не сте земеделски производител
 • Нямате задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

 • От 3 000 до 10 000лв., но
 • не повече от 10% от оборота Ви за 2019 г.
 • финансирането е 100% безвъзмездно и може да се ползва за разходи за суровини, материали и консумативи; за външни услуги, режийни, за персонал

ВАЖНО
НАЙ-БЪРЗИТЕ ПЕЧЕЛЯТ

 • Проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, ще бъдат класирани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Иначе казано – най-бързите печелят.
 • Прием на проекти в периода 14 май – 14 юни 2020г. и срок на проекта – 3 месеца

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим предварителна проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим цялата необходима документация за кандидатстване
 • Вместо Вас да подпишем със задължителния КЕП (Квалифициран електронен подпис) и да подадем проектното предложение
 • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете от 3000 до 10000лв. във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19, то:

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата за преодоляване негативните икономически последици за бизнеса от COVID-19

0876/378818 или 02/8686286

Финансираща процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Линк към официалното обявление тук.

TOP