уважаеми членове на баух, това да ви е познато:

Незадоволително представяне?
Ниска мотивация?
Текучество?

позволете ни да ви помогнем!

Как можем да Ви бъдем полезни – чрез обучения, създадени специално за Вас и екипите Ви? Или чрез консултантски услуги за оптимизация и стандартизация на процеси?

От какво имате нужда Вие, хората в компанията Ви? Какви проблеми стоят на дневен ред в организацията Ви? 

Ние се стремим да бъдем истински полезни на клиентите си и да доставяме само 100% ефективни решения. Позволете ни да бъдем полезни и на Вас.

Или може би се интересувате само от обучения на екипа Ви? Ето как ще подходим:

ПРОЦЕС НА ДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

1

ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ

При предварителният анализ се организира опознавателни срещи както със заявителя на обучението, така и с участниците в обучението. Целта е да се идентифицират точните нужди и възможности за подобрения на уменията на участниците. Анализират се внимателно:

 • Вътрешни стандарти и принципи на работа
 • Детайлни работни процеси
 • Специфични нужди за придобиване и развиване на знания и умения на екипа
 • Конкретни казуси, примери и предизвикателни ситуации, които да се ползват за showcase на обучението

2

СЪЗДАВАНЕ НА TAILOR-MADE ОБУЧЕНИЕ

Всяка обучителна програма се изготвя индивидуално на база предаврителния анализ. Внимателно се подбират подходящи теоретични модели, доказани техники и се подготвят за представяне по адекватен начин. 

Всяко обучение съдържа:

 • Адаптирана теория, пречупена през призмата на конретната компания
 • Различни казуси и showcase-ове, подпомагащи ефективното възприемане на моделите
 • Конкретни упражнения за влагане в практиката на представените теории и техники

Съотношението Теория : Практика се дефинира заедно с клиента според предпочитанията и нуждите на компанията.

3

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Най-важната цел за нас е обученията ни да бъдат максимално полезни и ефективни. Ето защо провеждането на самото обучение има няколко важни елемента:

 • Интерактивно презентиране на подбраните теории, модели и техники с активното включване на участниците
 • Бизнес симулация и ролеви игри за ефективното усвояване на съдържанието
 • Даване на ефективна обратна връзка за представянето и насоки за подобрение
За проследяване на резултата и даване на допълнителни насоки и съвети за подобрения, след края на обучението се провежа follow-up сесия. Това е ефективен начин за обатна връзка и фина настройка за максимално ефективни обучения. 

ПРИМЕРНИ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА
 • Мениджмънт и Лидерство
 • Ефективно управление на екипи
 • Екипна и личностна Мотивация
 • Делегиране
 • Даване на Ефективна обратна връзка
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
 • Комуникативни умения за Лидери
 • Емоционална интелигентност
 • Презентационни умения
 • Управление на времето
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
 • Вземане на решения
 • Решаване на проблеми
 • Управление на промяната
 • Стратегическо планиране
 • Ефективни продажби
 • Ефективно преодоляване на възражения
 • Продажби по телефона
 • Водене на преговори
 • Спечелване и обслужване на Бизнес клиенти
 • От Customer Service към Customer Experience
 • Ефективни комуникативни умения
 • Лидерство
 • Работа в екип
 • Бизнес етикет
 • Презентационни умения
 • Управление на времето
ОБУЧЕНИЯ
 • Създаване и изграждане на бранд
 • Създаване на маркетингова комуникационна стратегия
 • Създаване на дигитална стратегия
 • Бизнес употреба на социални мрежи
 • Онлайн управление на репутацията
 • Онлайн маркетингова стратегия
WORKSHOPS
 • Създаване на Маркетинг персона (профил на купувача)
 • Създаване на персонизиран подход към целева група
 • Създаване на план за онлайн съдържание
ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ И ОБУЧЕНИЕ
 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Публично говорене, създаване на речи и поведение при презентиране

Ефективен Мениджмънт и Лидерство

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

 • Мениджмънт и Лидерство
 • Ефективно управление на екипи
 • Екипна и личностна Мотивация
 • Делегиране
 • Даване на Ефективна обратна връзка

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 • Комуникативни умения за Лидери
 • Емоционална интелигентност
 • Презентационни умения
 • Управление на времето

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

 • Вземане на решения
 • Решаване на проблеми
 • Управление на промяната
 • Стратегическо планиране

Продажби и обслужване на клиенти

 • Ефективни продажби
 • Ефективно преодоляване на възражения
 • Продажби по телефона
 • Водене на преговори
 • Работа с трудни клиенти
 • Спечелване и обслужване на Бизнес клиенти
 • От Customer Service към Customer Experience

Soft Skills

 • Ефективни комуникативни умения
 • Лидерство
 • Работа в екип
 • Бизнес етикет
 • Презентационни умения
 • Управление на времето

Маркетинг

ОБУЧЕНИЯ
 • Създаване и изграждане на бранд
 • Създаване на маркетингова комуникационна стратегия
 • Създаване на дигитална стратегия
 • Бизнес употреба на социални мрежи
 • Онлайн управление на репутацията
 • Онлайн маркетингова стратегия
WORKSHOPS
 • Създаване на Маркетинг персона (профил на купувача)
 • Създаване на персонизиран подход към целева група
 • Създаване на план за онлайн съдържание
ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ И ОБУЧЕНИЕ
 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Публично говорене, създаване на речи и поведение при презентиране

Свържете с нас още сега

защото само така ще получите услуги, 100% съобразени за Вас!

TOP