АКО ВИЕ

 • Сте юридическо лице или едноличен търговец, извършващ автобусни превози
 • Притежавате валиден лиценз за превоз на пътнци
 • Имате код на основна икономическа дейност 49.31 ии 49.39 (по КИД 2008)
 • Имате спад в оборота с най-малко 20 % за три избрани месеца на 2021 г. в сравнение със съответните месеци през 2019 г.
 • Имате спад на приходите през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

До 8% от оборота за 2019г., но не повече от:

 • 200 000 лв за микро и малки предприятия
 • 400 000 лв за средни предприятия, които не са в затруднено положение към 31.12.2019г.
 • 391 000 лв за средни и големи предприятия, които са в затруднено положение към 31.12.2019г.
 • 3 500 000 лв за големи предприятия и предприятия, по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, които не са в затруднено положение към 31.12.2019 г., 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Оперативни разходи, извършени след 01.02.2020г.

ВАЖНО

Проектните предложения ще бъдат одобрявани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на финансовия ресурс!

Отваряне на процедурата – 10.12.2021г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Вместо Вас да подготвим и подадем заедно с Вас цялата необходима документация за кандидатстване
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по програмата

02 8686286

TOP