ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

  • От 50 000 до 800 000лв. 
  • До 45% от стойността на проекта

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

За повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации, закупуване на ДМА, ДНА и външни услуги.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Очакван период за обявяване на процедурата – април 2023г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
  • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
  • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP