ИКТ РЕШЕНИЯ В МСП

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВАТА

Финансирането може да се ползва за изработка/внедряване на:
 
 • корпоративен сайт, онлайн магазин, дигитален маркетинг и реклама, съдържание, чат бот, мобилно приложение и др.
 • ERP системи, CRM системи, BI, e-learning, различни модули за склад, производство, продажби
 • решения за киберсигурност, защита на информацията в локална мрежа, архивиране, съхранение, споделяне на информация

ФИНАНСИРАНЕ

 • Минимален размер на помощта – 3 000 лв
 • Максимален размер на помощта – 20 000 лв
 • Интензитет на помощта – 100% т.е. не е необходимо съфинансиране от Ваша страна

ВИДОВЕ РАЗХОДИ И БЮДЖЕТ

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
1. Създаване на онлайн магазин – до 10700лв
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин – до 4700лв
3. Създаване на корпоративен уебсайт – до 8000лв
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт – до 4700лв
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама – 1 300 лв. на месец – до 15600лв
Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси
6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) – до 20000лв
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) – до 20000лв
8. Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес – до 20000лв
9. Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS)  – до 20000лв
10. Въвеждане на система/модул за управление на производството – до 20000лв
11. Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) – до 18000лв
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система) – до 19000лв
13.  Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда – до 18000лв
Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията
14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 – до 19000лв
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа – до 20000лв
16. Изграждане на система за архивиране на информация – до 18000лв
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация – до 20000лв

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 1. Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по късно от 31.12.2019г. с минимум 1 наето лице или работещ собственик през 2021г.
 2. Предприятия с реализирани нетни приходи от продажби за 2021г., както следва:
  • за микро предприятия >= 41 000 лв 
  • за малки предприятия >= 82 000 лв
  • за средни предприятия >= 123 000 лв

Недопустими са предприятия с основна икономическа дейност в една от следните сфери:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • от сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“
 • Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
  – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  – 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  – 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  – 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  – 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  – 10.81. „Производство на захар”;
  – 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
  – 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  – 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
  – 11.02. „Производство на вина от грозде”;
  – 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  – 11.06. „Производство на малц”.
 • Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими 
 • някои други изключения – свържете се с нас за повече информация
 

СРОК ЗА КАНДИДАТСTВАНЕ

19.12.2022г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
 • Да изчислим максималният брой точки при класирането на Вашето предложение
 • Да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване и отчет
 • Да напрвим всичко това максимално бързо и ефективно

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете се с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP