АКО ВИЕ СТЕ

  • регистрирани като земеделски стопани през последните 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро и/или
  • групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

  • до 50% финансиране
  • от 15 000 до 450 000 EURO

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕТО

·       съоръжения и оборудване за напояване;

·       съоръжения за съхранение на вода;

·       нови тръбопроводи;

·       системи за капково напояване;

·       инсталации за дъждуване;

·       помпени станции;

·       предпроектни проучвания;

·       хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

·       консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти;

·       проучвания за техническа осъществимост на проекта.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • С професионална консултация и представяне на възможностите за финансиране на Вашата компания по тази и други европрограми
  • Оценка на потенциала на проекта и консултация за оптимизирането му така, че да събере максимален брой точки спрямо Условията на кандидатстване и Критериите за оценка
  • Подготовка и подаване на Бизнес план и документи за кандидатстване
  • Съдействие при избор на доставчици и изпълнители по проекта
  • Управление на проекта през целия му жизнен цикъл, включително подготовка и подаване на заявления за плащане, междинни и финални отчети

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

028686286
08786378818

TOP