“Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите “

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

  • От 50 000 до 150 000лв. 
  • До 50% от стойността на проекта

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Очакван период за обявяване на процедурата – септември 2023г.

КАК МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

  • Да направим проверка дали можете да се възползвате от безвъзмездното финансиране
  • Вместо Вас да подготвим и подадем цялата необходима документация за кандидатстване
  • Да подготвим и подадем финалния отчет по проекта
  • Да напрвим всичко това максимално ефективно

Затова, ако имате интерес към финансирането от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

TOP